Anioł niebieski nr  g/p16
Anioł opiekun nr g/p11
Anioł stróż  nr g/p4
Anioł z kotem nr g/p14
Anioł z psem nr g/p17
Anioł z ptakiem i kwiatkiem nr g/p15
Matka Boska z Duchem Świętym nr g/p12
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030