Choinkia z materiału
Pluszowa choinka
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030