Anioł - kapliczka nr 512
Anioł niebieski nr  g/p16
Anioł nr g/d1
Anioł nr g/d10
Anioł nr g/d11
Anioł nr g/d12
Anioł nr g/d13
Anioł nr g/d14
Anioł nr g/d15
Anioł   nr g/d2
Anioł  nr g/d3
Anioł nr g/d4
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030